Click on the slide!

Учим курдский язык

Видеоучебник

Предлагаем вашему вниманию подборку видео уроков курдского языка

Подробнее...
Click on the slide!

Генерал Барзани

Биография

Предлагаем вашему вниманию биографию великого курдского политического деятеля Мустафы Барзани

Подробнее...
Click on the slide!

Фотогалерея

Курды и Курдистан

Предлагаем вашему внимаю серию авторских фотографий, сделанных в Курдистане в 2006-2010 гг.

Подробнее...
Click on the slide!

Буквари

курдского языка

Для обучения ребенка чтению и правописанию на курдском языке вам понадобятся буквари, которые вы можете загрузить на нашем сайте.

Подробнее...
Click on the slide!

Словари

курдского языка

Предлагаем вашему вниманию академические словари курдского языка: русско-курдский и курдско-русский, которые вы сможете загрузить на ваш ПК и использовать

Подробнее...
Click on the slide!

Сказки

курдского народа

Предлагаем вашему вниманию подборку курдских народных сказок. Курдские сказки отличаются оригинальностью сюжета, поучительностью и свободолюбием

Подробнее...
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

Dersa Kurdî 1. Ŗojbaş. Navê te çî ye?Azad: - Ŗoj baş
Bawer: - Ŗoj baş
Azad: - Ŗûnê
Bawer: - Ŗûnêm
Azad: – Ķêrêmke
Bawer: - Spas
Azad: - Navê te çi ye?
Bawer: - Bawer ê
Azad: - Nave tê Bawer ê?
Bawer: - Hee
Azad: - Baş
Bawer: - Navê te çi ye?
Azad: - Nave min Azad: e
Bawer: - Erê
Azad: - Bawer, tû ķûŗdî?
Bawer: - Çima? tû ķûŗdî?
Azad: - Erê, ez ķuŗd êm
Bawer: - Heh, ez ji ķuŗd êm
Azad: - Baş e, Bawer, tû jî ķî bajareķî?
Bawer: - Ez jî Dersîme ma
Azad: - Dersîm
Bawer: - Tû ji ķû yî?
Azad: - Ez jî bajarê Derîķî ma
Bawer: - Tû jî bajarê Derîķî yî
Azad: - Belê
Bawer: - Heh, neziķî Mêrdîne, nedûr
Azad: - Êh, ŗast ê
Bawer: - Êz zanêm
Bawer: - Dûnîa wê dere piŗ xoş e, ne?
Azad: - Derîķ bajare piŗ kev ne
Bawer: - Belê, belê
Rojda: - Ŗoj baş
Bawer: - Оооо, Ŗoj baş
Rojda: - Ŗoj baş
Azad: - Ŗoj baş
Rojda: - Ŗoj baş. Çava na?
Azad: - Spas. Ŗûnê
Rojda: - Ŗûnê, Bawer, ŗûnê
Bawer: - Êz rûnem. Ķêrêmke
Rojda: - Spas. Navê te çi ye?
Bawer: - Jî tê di pisa
Rojda: - Jî tê di pisem
Azad: - Jî ra bejê
Rojda: - Navê te çi ye?
Bawer: - Bawer ê
Rojda: - Bawer
Bawer: - Heh
Rojda: - Navê te çi ye?
Azad: - Navê min Azad: ê.
Rojda: - Azad: ê.
Azad: - Belê
Rojda: - Nave min ji Ŗojda e
Azad: - Belê, Ŗojda
Bawer: - Hah
Rojda: - Bele
Bawer: - Tû jî ķûrdî?
Rojda: - Bele, êz jî ķûrd em
Bawer: - Ew jî ķûrd e!
Azad: - Baş ê
Rojda: - Hûn jî ķûrd in?
Azad: - Em herdû jî ķûrd in, bele
Rojda: - Mûhû
Bawer: - Ere, em jî ķûrd in
Azad: - Başê. Ŗojda, tû jî ķî bajarî?
Rojda: - Ez jî Mêrdînê ma
Azad: - Aaa, hee, nedûr e
Rojda: - Em nezîk in, bele
Rojda: - Hûn jî ķû na?
Azad: - Ez jî Derîk ê ma
Rojda: - Derîk
Azad: - Bale
Rojda: - Tu jî ķû î?
Bawer: - Ez jî Dersîme ma
Rojda: - Dersîm, mmhh
Rojda: - Êm jî bajare Kûrdîstanê ma
Azad: - Bale, bale
Azad: - Tû naha hamî tîşt dizanî
Bawer: - Ez ķûrdêm, dizanem
Bawer: - Êw ķûrd ê, ez jî ķûŗ em
Rojda: - Em hamû ķûrd êm
Azad: - Nave min Azad: ê, ez ķûrd êm, ez jî Derîke ma
Rojda: - Baş ê, naha nave min Rojda ê, ez ji Merdînê ma, ez ķûrd êm
Bawer: - Nave min Bawer ê, ez ji Dersimê ma, ez jî ķûrd êm

- Mamoste ------------------------

Mamoste: - Navê te çi ye?
Azad: - Navê min?
Mamoste: - Êre, nave te
Azad: - Navê min Azad: e.
Mamoste: - Navê te çi ye?
Bawer: - Nave kî?
Mamoste:- Navê te!
Bawer: - Ye min?
Mamoste: - Heh
Mamoste: - Navê te! Em nabejin “Nave kî?”, em dibejin “Nave kê?”
Mamoste: - Navê te çi ye?
Bawer: - Navê min?
Mamoste: - Heh
Bawer: - Bawer e
Mamoste: - Nave te Bawer e?
Bawer: - Erê, Bawer e
Mamoste: - Navê wî çi ye?
Azad: - Navê wî Bawer e
Mamoste: - Navê wî çi ye?
Bawer: - Li wî?
Mamoste: - Erê, nave wî çi ye?
Bawer: - Nas nakem. Çi ye?
Mamoste: - Navê wî Azad: e
Bawer: - Aaa, zanem, zanem, nave wî Azad: e, erê
Mamoste: - Ji gava em dibejîn “Navê te çi ye?” û “Navê wî Azad: e” û “Navê wî Bawer e” me lê ķara “bûîn” le ķartînê
Mamoste: - Hun fam dikin?
Azad: - Erê, êre
Mamoste: - Yane bi indlîzî “to be” di fransî “être”
Mamoste: - Ji hûn dikaren be we kara “bûîne” ji wû hamû kesan bikşînê
Mamoste: - Mesêlê, em dibejin “ez frantiştem, tu frantişte, êw frantiştê”. Hûn dikari dibejin?
Azad: - Belê
Mamoste: - Ķa mesêlê dibeje: “ez - ķûrd em”, dûmayînî tu dibejî Azad:
Bawer: - Bîne
Azad: - Bele, ez – ķûrd im
Azad: - Tu ķûrd î
Azad: - Ew ķûrd e
Azad: - Hun…
Mamoste: - êm!
Azad: - Aaa.. ŗast e… em ķûrd in!
Azad: - Hûn ķûrd in
Azad: - Ew ķûrd in
Bawer: - Ŧamam
Mamoste: - Eger bi mirov bixozen niyayi bibeje, bi ķûrdî mirovtenê “ne” yeke leze dike
Mamoste: - Bawer tu dikari neînîya dibeje?
Mamoste: - Mesala ez yeke dibejim daûma bej dibînî
Mamoste: - Ez ne kûrd in
Bawer: - Ŗastê tû ne ķûrd î?
Mamoste: - Ķa tû daûma bej dibejî
Bawer: - Ez ne ķûrd im
Bawer: - Tu ne ķûrd î
Bawer: - Ew ne ķûrd e
Bawer: - Em ne ķûrd in
Bawer: - Hûn ne ķûrd in
Bawer: - Ew ne ķûrd in
Mamoste: - Bijî!

dûbare ------------------------


Азад: - Добрый день
Бавер: - Добрый день
Азад: - Садитесь
Бавер: - Сажусь
Азад: – Милости просим
Бавер: - Спасибо
Азад: - Как твое имя?
Бавер: - Бавер
Азад: - Твое имя Бавер?
Бавер: - Ага
Азад: - Хорошо
Бавер: - Как твое имя?
Азад: - Мое имя Азад
Бавер: - Да
Азад: - Бавер, ты - курд?
Бавер: - Почему? Ты - курд?
Азад: - Да, я - курд
Бавер: - Ага, я тоже курд
Азад: - Хорошо, Бавер, ты из какого города?
Бавер: - Я из Дерсима
Азад: - Дерсим
Бавер: - А ты откуда?
Азад: - Я же из города Дерик
Бавер: - Ты же из города Дерик
Азад: - Да
Бавер: - Хех, не далеко от Мердина, не далеко
Азад: - Эх, правильно
Бавер: - Я знаю
Бавер: - Там хорошо, не правда ли?
Азад: - В городе Дерик очень хорошо
Бавер: - Да, да
Рожда: - Добрый день
Бавер: - Оооо, добрый день
Рожда: - Добрый день
Азад: - Добрый день
Рожда: - Добрый день. Как оно?
Азад: - Спасибо. Садитесь
Рожда: - Садись, Бавер, садись
Бавер: - Я сажусь. Милости просим
Рожда: - Спасибо. Как твое имя?
Бавер: - У тебя спросила
Рожда: - У тебя спрашиваю
Азад: - Скажи ей
Рожда: - Как твое имя?
Бавер: - Бавер
Рожда: - Бавер
Бавер: - Ага
Рожда: - Как твое имя?
Азад: - Мое имя Азад
Рожда: - Азад
Азад: - Да
Рожда: - Мое же имя Рожда
Азад: - Да, Рожда
Бавер: - Хех
Рожда: - Да
Бавер: - Ты тоже курдянка?
Рожда: - Да, я курдянка
Бавер: - Она тоже курдянка!
Азад: - Хорошо
Рожда: - Вы тоже курды?
Азад: - Мы все курды, да
Рожда: - Угу
Бавер: - Да, мы все курды
Азад: - Хорошо. Рожда, ты с какого города?
Рожда: - Я из Мердина
Азад: - Aaa, ээээ, недалеко
Рожда: - Мы находимся недалеко, да
Рожда: - А вы откуда?
Азад: - Я из Дерика
Рожда: - Дерик
Азад: - Да
Рожда: - А ты откуда?
Бавер: - Я из Дерсима
Рожда: - Дерсим, ммхх
Рожда: - Мы из городов Курдистана
Азад: - Да, да
Азад: - Ты сейчас все верно знаешь
Бавер: - Я – курд, я знаю
Бавер: - Этот - курд, я тоже курд
Рожда: - Мы все курды
Азад: - Мое имя Азад, я тоже курд, я из Дерика
Рожда: - Хорошо, имя мое Рожда, я из Мердина, я - курданка
Бавер: - Мое имя - Бавер, я из Дерсима, я - курд

- Учитель ------------------------

Учитель: - Как твое имя?
Азад: - Мое имя?
Учитель: - Да, твое имя
Азад: - Мое имя Азад.
Учитель: - Как твое имя?
Бавер: - Имя чей?
Учитель:- Твое имя!
Бавер: - Моё?
Учитель: - Да
Учитель: - Твое имя! Мы говорим не “Имя чей?”, мы говорим “Имя чье?”
Учитель: - Как твое имя?
Бавер: - Мое имя?
Учитель: - Ага
Бавер: - Бавер
Учитель: - Твое имя Бавер?
Бавер: - Да, Бавер
Учитель: - Как его имя?
Азад: - Его имя Бавер
Учитель: - Как его имя?
Бавер: - Его?
Учитель: - Да, как его имя?
Бавер: - Не знаю. Как?
Учитель: - Его имя Азад
Бавер: - Aaa, знаю, знаю, его имя Азад, да
Учитель: - Так когда мы говорим “Как твое имя?” и “Его имя Азад” и “Его имя Бавер” мы таким образом используем оборот “быть”
Учитель: - Вы понимаете?
Азад: - Да, да
Учитель: - как по-английски “to be”, а по-французски “être”
Учитель: - Вы можете таким образом глагол «быть» применить ко всем
Учитель: - Например, я говорю “ez frantiştem, tu frantişte, êw frantiştê”. Вы можете сказать?
Азад: - Да
Учитель: - Так например скажи: “я – курд”, продолжай склонять Азад
Бавер: - Давай
Азад: - Да, я – курд
Азад: - Ты - курд
Азад: - Он - курд
Азад: - Вы…
Учитель: - Мы!
Азад: - aaa.. правильно… Мы - курды!
Азад: - Вы - курды
Азад: - Они - курды
Бавер: - Понял!
Учитель: - Если человек захочет использовать отрицание, по-курдски человек применит приставку “ne”
Учитель: - Бавер, ты можешь использовать отрицания?
Учитель: - Например, я я один раз скажу, а ты продолжай
Учитель: - Я не курд
Бавер: - В самом деле, ты не курд?
Учитель: - Ты продолжай говорить
Бавер: - Я не курд
Бавер: - Ты не курд
Бавер: - Он не курд
Бавер: - Мы не курды
Бавер: - Вы не курды
Бавер: - Они не курды
Учитель: - Ура!

Повтор ------------------------


 
Рекомендуем

Курдская сказка:

Жил когда-то падишах. Пришла как-то к его жене цыганка с привязанным за спиной новорожденным сыном. Жена падишаха тоже недавно родила мальчика, черного, как арап. Увидела она сына цыганки, красивого, белоликого малыша, и подумала:
Читать продолжение...
Известные курды

Шараф-хан Бидлиси

Шараф-хан Бидлиси

1543 — 1603

Эмир, историк, поэт

⠫ ᠩ⮢